řemeslo

Dokonale zvládnuté řemeslo je mým cílem a považuji ho za základ pro svou tvorbu. Udržení profese na vysoké úrovni je proces, který nikdy nekončí. Znamená učit se zpracovávat nové materiály, zkoušet nové střihy, ovládat technologii zpracování. Předpokládá to trpělivost, pracovitost a také poctivost. Rozvíjet řemeslo je navíc velmi aktuální v době, kdy se u nás vytrácí, mizí mistři tohoto oboru a spoléhá se na dovezenou a mnohdy nekvalitní práci. Proto také pořádám kurzy šití, které mají překvapivý ohlas.

značka

Značku Nicole Matéffy buduju od roku 1999, kdy jsem začala prodávat své první zimní kabáty v Praze v Oděvní galerii Flora. V roce 2001 jsem otevřela své Oděvní studio v Českých budějovicích. Zde šiju na zakázku, prodávám hotové modely a pořádám kurzy šití.

o mně

Šití bylo v naší rodině tradicí. Šila moje babička I maminka a já jsem měla touhu tohle řemeslo zvládnout a uchopit po svém. Po vyučení v oboru dámská krejčová jsem absolvovala dvouletou nástavbu zaměřenou na střih. Praxi jsem získávala postupně v provozu. Chvíli po vyučení jsem odešla do Rakouska do velké firmy na výrobu konfekce (svrchní oděvy). Po návratu jsem si otevřela své první malé krejčovství. Po pár letech jsem se přesunula do Prahy, abych se dale rozvíjela. Objevila jsem Helenu Fejkovou v Lucerně a zatoužila jsem se posunout v oboru. Nastoupila jsem v jejím ateliéru na pozici krejčové, ale pozice střihačky mi vyhovovala více. Tato práce mě těšila tři roky. Usoudila jsem, že je čas se osamostatnit. Vrátila jsem se do Českých Budějovic a otevřela nynější Oděvní studio.cz / en

Copyright © 2014–2023 Nicole Matéffy – web design HARPUNA :: graphics & multimedia